מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ויקרא 1- פעילות לבית

וסיום לחומש ויקרא

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
שיר על סדר הפרשות
דף משחק לילדים לבית
חידות קצרות

סרטון הסבר לפעילות

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים