מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חזק חזק ונתחזק- לומדים ומתחזקים מחומש ויקרא

וסיום לחומש ויקרא

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
שיר על סדר הפרשות
דף משחק לילדים לבית
חידות קצרות

סדר הפרשות- שיר ויקרא

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים