מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חזק חזק ונתחזק: מסיימים את חומש שמות ומגלים מה מסתתר מאחורי המסיכות

שכבת גיל: ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
פרשת השבוע מלווה את התלמיד במהלך כל שבוע. לחיות עם הפרשה הוא מטבע לשון חסידית המבטאת את החשיבות האקטואלית שטומנת בחובה כל פרשה.
בסיום חומש זה הזמן לשחזר את אירועי הפרשה מתוך חוויה בבית הספר ובבית.
המטרות:
- לגלות בקיאות בתכנים ובמסרים של חומש שמות מתוך חיבור וחוויה.
- ליצור שיתוף פעולה ושיח בין התלמיד ובני משפחתו סביב התכנים והמסרים של חומש שמות.

הפעילויות המוצעות הן:
א. פעילות של חידות בבקיאות הפרשה- החידות תלויות בבית הספר בכל יום חידות אחרות- 4 ימים
ב. פעילות סביב ערכים בכתה ובבית

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים