מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חזק חזק ונתחזק: פעילות לסיום חומש שמות- בריחזק

שכבת גיל: ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
פרשת השבוע מלווה את התלמיד במהלך כל שבוע. לחיות עם הפרשה הוא מטבע לשון חסידית המבטאת את החשיבות האקטואלית שטומנת בחובה כל פרשה.
בסיום חומש זה הזמן לשחזר את אירועי הפרשה מתוך חוויה בבית הספר ובבית.
המטרות:
- לגלות בקיאות בתכנים ובמסרים של חומש שמות מתוך חיבור וחוויה.
- ליצור שיתוף פעולה ושיח בין התלמיד ובני משפחתו סביב התכנים והמסרים של חומש שמות.

הפעילויות המוצעות הן:
א. בריחזק - קופסת בריחה לחומש שמות.
קהל היעד: קופסאות הבריחה מוצעות בשתי רמות- נמוכה לכיתות ג-ה, ורמה גבוהה לכיתות ו ומעלה.
משך הפעילות- כשעה
הצעה: ניתן ליצור בבית הספר קבוצות הטרווגניות של כיתות שתי שכבות גיל או אפילו כיתות בוגרות וצעירות. הכיתה הבוגרת מפעילה את הצעירים.

ב. קינוח של סיום
לקראת שבת מצייד בית הספר את התלמידים בתכנים העולים מהפרשה ומכוון אותם להעבירם לבני משפחתם במסגרת שולחן השבת. כך מהווה שיעור פרשת שבוע חוליה המקשרת את בית הספר עם הבית. לסיום וחותם חומש שמות, מוצעת הפעלה משפחתית לשולחן שבת.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים