מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה: איסור הונאה- יחידה אינטראקטיבית

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

מבט לשיעור - הלכות והליכות

אירוע 1 – איסור הונאה  

יחידת הלימוד: איסור הונאה , הלכות והליכות חלק ב,בין אדם לחבירו פרק ד'

נושא השיעור: החובה על האדם לנהוג ביושר ולעמוד בדיבורו (פרק ד, סעיפים א-ג; ז; ט – יד , # יז-כג )

           קהל היעד: כיתה ה

רעיונות מרכזיים:

איסור הונאה מתבטא בכמה תחומים: 

  • איסור הונאה (רמאות) במיקח וממכר. 

המקור בתורה:". וכי תמכרו ממכר …. או קנה מיד עמיתך..אל תונו איש את אחיו" (ויקרא כה, יד). איסור זה נחשב לאיסור חמור, וזו גם השאלה הראשונה ששואלין את האדם בבית דין של מעלה:' נשאת ונתת באמונה'?

באיסור זה גדר ההלכה של העבירה על הלאו של הונאה הוא כאשר נעשה מעשה קנין של רמאות, אך ההלכה מתייחסת  ומגנה את מי שלא עמד בדיבורו וממליצה  לירא השמים לנהוג מנהג חסידות ואפילו לקיים את מה שחשב בליבו. 

להלן דוגמאות:

מעשה (סעיפים ב, ג, יד- טז)- אדם מכר סחורה ישנה ועשה שתראה כחדשה- עובר על עבירת הונאה, ראו גם סעיפים ה,ו (לא בתוכנית הלימודים של כתה ה.

דיבור: (סעיפים ז, יא-יג)- סיכמו על מחיר אך לא עשו מעשה קנין- אין ראוי לעשות כן- מי שעושה כן נחשב ל מחסר אמנה ואין דעת חכמים נוחה הימנו; הבטחה לתת מתנה לחבר (מתנה שהגיוני שניתן לא גדולה מדיי)- ואי עמידה בדיבור.

מחשבה: (סעיפים ט, י) – אם חשב בליבו למכור במחיר נמוך והקונה הציע מחיר גבוה יותר. מצד ההלכה יכול למכור במחיר הגבוה אך חז"ל אומרים שלירא שמים ראוי שיבצע את מה שהחליט בליבו. וזוהי מידת חסידות.

  • איסור הונאה בדיבור (סעיפים יז-כא)

הונאה בדיבור משמעותה  לצער את חברו בדיבור. המקור בתורה להונאת דברים הוא:  "ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך" (ויקרא כ"ה, יז)

ההלכה קובעת כי חמורה הונאת דברים מהונאת ממון. כי ממון ניתן בקלות להשיב אך פגיעה בנפש החבר- לא קל לרפא.

דוגמא לאונאת דברים – אם חברו בעל תשובה לא יקניטו ויאמר לו- זכור מעשיך הראשונים

  1. גניבת דעת (סעיפים כב, כג)

אסור לרמות גם אם אין נזק ממוני . גרימה לאדם לחשוב על סחורה שהיא משובחת יותר ממה שהיא באמת אף שהמחיר המוצע נמוך/ גרימה לאדם לחשוב שאני טרחתי עבורו או רוצה לעשטות ו טובה אף שאינני מתכוון לכך למשל להציע מתנה למי שאני יודע בבירור שהוא לא ירצה לקבל.

 

בעצם הגונב דעת הבריות- מנסה ליצור אשליה למישהו שיחשוב עליו או על סחורתו משהו טוב שאיננו נכון.ייתכן שהגונב את דעת הבריות רוצה לגרום לשני לחוש כלפיו הכרת טובה וזהו ניצול שאיננו הוגן.

 

מושגים מרכזיים:

מושגי תוכן

הונאה

לעמוד בדיבורו

מושגי בסיס

דין 

מידת חסידות

ירא שמים

אין ראוי

מחסרי אמנה

גניבת דעת#

הסתעפויות והשלכה לחיים

קיום הבטחות – מתי ואיך חייבים לקיים הבטחה ומתי ואיך ניתן לא לקיים הבטחה

אירוע 2 – כיבוד הורים  

 

יחידת הלימוד: כיבוד הורים, הלכות והליכות חלק ב,בין אדם לחבירו פרק ו'

נושא השיעור: מי חייב ואת מי חייבים לכבד (סעיפים א, ה, טז-יט)

           קהל היעד: כיתה ה

 

רעיונות מרכזיים:

שלושה שותפים לאדם הקב"ה , אביו ואמו. מעבר לנושא של הכרת הטוב, היסוד היהודי במצוות כיבוד הורים הוא כיבוד השותף השלישי -ה', ופגיעה בכבוד ההורים היא פגיעה בכבוד ה'. לכן, אף אם ההורים פגעו בילדם או אף הזניחו אותו, אין הדבר פוטר אותו מכבודם. לכן, מצווה זו נכללת בחלק הימני של לוחות הברית שהוא מתייחס למצוות שבין האדם למקום. ההלכה מבהירה שהורי האדם אינם הסמכות העליונה. במקרה שהם מצווים עליו לעבור עבירה אסור לו לשמוע בקולם כי אף הם חייבים בשמירת המצוות. מעבר לכבוד הוריו חייב האדם אף לכבד את אחיו הגדול וכן את סבו והורי אשתו.

מושגים מרכזיים:

מושגי תוכן

כיבוד הורים  

מושגי בסיס

מצוות עשה/ מצוות לא תעשה

הסתעפויות והשלכה לחיים

 

 

הכרת הטוב – הכרת הטוב מעוררת באדם רגש של תודה , ביטול וענווה.

 

במקום להתלונן על מה שחסר לראות את כל הדברים הקטנים שיש.

י' באייר -תשובון

מבדק - הלכות והליכות

 

  1.  מאיזה פסוק נלמד איסור הונאה?

א. " דובר אמת בלבבו"

ב. " לא תלך רכיל בעמך"

ג."שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב"

ד. "…אל תונו איש את אחיו"

2. בסרטון מובאים שני מקרים.

א. מה היתה ההתנהגות הלא ראויה בכל מקרה?

ב. איך נקראים האנשים שהתנהגו בצורה זו?

3.באילו מהמקרים האדם:  'מחוסר אמנה' 'עבר עברה של הונאה, ירא שמים'

מאיר ביקש ממוכר הספרים ספר. הוא שאלה כמה הספר עולה והסכים לשלם את המחיר תמורתו. לאחר שהמוכר מצא אצת הספר והביא לו אותו. אמר מאיר שהוא מתחרט ולא רוצה לקנות את הספר.

דינה קנתה חולצה, היא לבשה אותה והשאירה את התוית, בסוף היא החליטה שהיא לא רוצה אותה והציעה לחברתה לקנות אותה מבלי לספר שהיא כבר לבשה אותה מספר פעמים

נעמי סיכמה ללמוד עם מורה פרטית שיעור עזר בחשבון וחשבה לשלם 70 ש"ח לשיעור, בסיום השיעור המורה אמרה שהמחיר הוא 50 ש"ח, אך נעמי החליטה לשלם כפי שחשבה מלכתחילה.

4. לפניכם מקרים שונים, ציינו לאיזה סעיף מתאים כל מקרה ומה יחס ההלכה אליו.

א. החלטת בליבך החלטה טובה לשמור על ילדי השכנה, אך לבסוף לא התחשק לך…

ב. אחיך וויתר לאחיך הקטן הבטחת לקנות לו פרס, אך לבסוף שכחת ולא קנית

ג. אחיך הקטן בכה הבטחת לקנות לו ממתק רק כדי שירגע

ד. קיבלת חולצה חדשה מבת דודתך מחו"ל אך את לא אוהבת אותה וחשבת לתת אותה במתנה לשכנה בת גילך שהם משפחה מעוטת יכולות, אך לבסוף אחותך ביקשה ממך את החולצה והבאת אותה לה.

 

 

הונאה במיקח וממכר- סרטון הדגמה

נקודת זינוק - הלכות והליכות

 

לוי קנה סט צבעים מיוחד כשראה שאחיו מענדי רוצה גם סט כזה הבטיח לו שיביא לו את הסט כמתנה ליום הולדתו, ביום ההולדת מענדי מבקש מלוי את המתנה שהבטיח, לוי מגיב באגביות: אהה.. לא התכוונתי ברצינות…

-מה דעתך על ההתנהגות של לוי? – איך לדעתך מענדי הרגיש?

 

 

פעילות

נסחו משפט מעצים/ סיסמה שתעזור לכם להקפיד ולא לעבור על איסור הונאה

שאלון פורמס ללמידה עצמית

השאלון מכיל סרטונים, תמונות והפעלות ללמידה עצמית או פרונטלית. 

אפשרויות ההפעלה:

למידה מרחוק- שיעור אסינכרוני. לחצו על הקישור צרו עותק לכיתתכם ושתפו את התלמידות בשאלון.

למידה בזום או למידה פרונטלית- השאלון יהיה כמו דף מלווה שיעור. במהלך השיעור נעבור בין שלבי השאלון המוביל באופן דידקטי לערך, מושגים, גדרי ההלכה ואירועים הלכתיים. ניתן להקרין חלקים ממנו לכיתה ולדון במשימות.

הקישור ליצירת עותק לשאלון

קישורים