מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה – ברכות על מאכל ומשקה בתוך הסעודה- פרק ה

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

 

סעודה זהו מושג הלכתי – ביטוי לארוחה שבה אוכלים לחם. לפניה נוטלים ידיים ובסופה מברכים ברכת המזון. בברכת הלחם נפטרים מאכלים רבים. פרק זה יעסוק מה נפטר ומה לא נפטר בברכת הלחם בסעודה ויש לברך עליו ברכה נפרדת.

 העיקרון: מטרת הסעודה היא לשבוע ולא רק להתענג. אם המאכל יהיה קשור למטרה זו- הוא נפטר בברכת הלחם שהוא עיקר הסעודה. אם מטרתו היא לתענוג הוא לא ייכלל בסעודה.

 

המדורים ביחידה:

מבט לשיעור: נושא היחידה, הסבר כללי, התובנה והעיקרון, מושגים, סיכום ההלכות, ניתוח אירועים, הצעות להמחשה ויישום , הצעות להרחבה והעשרה

מערך: הצעה למערך, המשלב בין כל המדורים

נקודת זינוק– פעילות גירוי וחיבור אישי לנושא

מבדק – שאלות ידע, מושגים ויישום לשילוב בלמידה

פעילות– פעילות סיום וחיבור הידע החדש במבט אישי

 

 

מבט לשיעור - בציעת הפת וברכת המוציא

ב"ה

נושא היחידה:

הלכות מאכל ומשקה בתוך הסעודה

הלכות והליכות חלק ב, הלכות סעודה,  פרק ה'

הסבר כללי: 

סעודה זהו מושג הלכתי – ביטוי לארוחה שבה אוכלים לחם. לפניה נוטלים ידיים ובסופה מברכים ברכת המזון. בברכת הלחם נפטרים מאכלים רבים. פרק זה יעסוק מה נפטר ומה לא נפטר בברכת הלחם בסעודה ויש לברך עליו ברכה נפרדת.

התובנה והעיקרון  

 העיקרון: מטרת הסעודה היא לשבוע ולא רק להתענג. אם המאכל יהיה קשור למטרה זו- הוא נפטר בברכת הלחם שהוא עיקר הסעודה. אם מטרתו היא לתענוג הוא לא ייכלל בסעודה.

התובנה: נתמקד בעיקר –  מטרת הסעודה היא לשבוע והלחם מסמל מטרה זו. ההלכה מכוונת את האדם לזכור מהי המטרה האמיתית של האכילה (לא תרבות זלילה)- לשבוע כדי שיוכל להתקיים ולעשות את רצון ה'. 

מושגים

להלן רשימת המושגים המרכזיים

מושגי תוכן:  סעודה, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, ברכת המזון, תענוג, לשבוע, עיקר הסעודה

מושגי בסיס: פוטרת/לפטור, יכוון, כזית

להגדרות המושגים ניתן להיעזר במסמך המושגים וכן באלפון המושגים למושגי בסיס.

 

סיכום ההלכות 

העיקרון ההלכתי

 

מטרת הסעודה היא לשובע לכן מה שנאכל לשובע / ביחד עם הלחם/ לצורך הסעודה (כמו שתיה)- נכלל בברכת הלחם ובברכת המזון, ומה שנאכל לתענוג- לא נכלל בברכת הלחם ויש לברך עליו ברכה ראשונה. היין יוצא דופן בשל חשיבותו.

 

מאכלים בסעודה הפטורים מברכה נפרדת (א-ד)

 

 • עיקר הסעודה מאכלים שאוכלים למטרת שביעה- נפטרים ברכה ראשונה ואחרונה של הלחם – בשר, דגים, סלטים

גם אם לא הייתה דעתו עליהם נפטרים בברכת המוציא.

 • משקאות נכללים בברכה כי אין אכילה בלא שתיה – קשורים לעיקר ולמטרה- נפטרים. שימו לב לדעת הספרדים השונה.
 • מאפים מתוקים- אם לצורך שביעה- אין צריך לברך

 

מאכלים בסעודה שצריך לברך עליהם ברכה נפרדת (ה-י)

 

 • ליין- יש חשיבות- ראו דינים הקשורים ליין.
 • פירות- אינם מעיקר הסעודה גם אם היו מונחים קודם על השולחן לא נכללים בברכה הראשונה, אך נכללים בברכה אחרונה.
 • אכילת פירות ביחד עם הלחם- נפטרים בברכת הלחם כי הוא עיקר הסעודה
 • מיני מאפה לתענוג – לפי קיצוש"ע יש ספק (בשל הדמיון ללחם),אדה"ז- לא נכללים
 • מיני מתיקה לקינוח ותענוג  לא נכללים

 

הצעה למערך

מודעות – פתיחה

ניתן לתלמידים מיגוון תפריטים וניתן להם לסווג אותם לשתי קבוצות. ארוחות שהם "סעודה" וארוחות שאינן נחשבות בעיניהם סעודה. 

הם ינמקו את בחירתם. נבהיר להם שנלמד מהי ההגדרה של סעודה והם לא אמורים לדעת זוהי התנסות.

התפריטים: להביא תמונות וכד' של תפריטים שונים חלקם עם לחם וחלקם בלי, וגם להביא "תפריט" של סנדוויץ' פשוט עם ממרח שוקולד… 

הצהרה: בלימוד ההלכות היום נראה מהי באמת סעודה, ועד כמה חשוב להתמקד בעיקר- לשבוע כדי לעבוד את ה'.

כתוב – עיון בהלכות

מהי סעודה לפי ההלכה?(הקדמה לפרק)

התנסות: כל זוג ינסה להגדיר מהי ההגדרה של סעודה לפי ההלכה.

המשגה  

נפנה את התלמידים להערה שבראש הפרק ונגלה כי "סעודה" כמושג הלכתי היא ארוחה הכוללת לחם. 

נדון- מדוע הלחם הוא הופך את הארוחה לסעודה? מה ההלכה רוצה שנחשוב ונתבונן? ונחזור לפתיח – הלחם הוא המאכל הבסיסי- נזכור לייקר ולהיצמד לעיקר לבסיס.

הערה: לכיתות גבוהות נמחיש כי המילה סעודה כמילה משמעותה ארוחה עם כמה מנות, אך כמושג הלכתי – ארוחה הכוללת לחם ונוטלים לפניה ידיים וכו'. כלומר אותה מילה הופכת למושג כאשר יש לה השלכות הלכתיות.

תרגול וביצוע: נשווה לתפריטים שהם  מיינו ונמיין לפי הכלל ההלכתי למושג סעודה – כל תפריט הכולל לחם (לפחות כזית).

מאכלים ומשקאות הנפטרים ושאינם נפטרים בברכת המוציא (א-ד, ח-י)

לאחר שהבנו כי סעודה כמושג היא ארוחה שנוטלים לפניה ידיים , אומרים בה ברכת המוציא ולאחריה – ברכת המזון. נבדוק מה נכלל ומה לא נכלל ב'ברכת המוציא'. 

התנסות:

נציג לפני התלמידים את המקרה הבא: 

בסעודת בר המצווה הגישו עוף. יאיר שאל אם ברכת העוף שהכל. מנדי העיר לו, שאין צורך לברך כלל על העוף, כי הוא נפטר בברכת המוציא שברך על הלחם. יאיר טען כי העוף נחשב יותר מלחם פשוט. מי צודק? 

המשגה+ ביצוע (משימה יישומית)

נפנה לסעיף א' מי צודק? מהי הסיבה?- איזו מילה תעזור לכם לדעת מהי הסיבה(בגלל כי, כיוון).- "שכיוון שאוכלים אותם לשבוע הרי הם בכלל סעודה. אכן, הבשר חשוב כי הוא נועד להשביע ולא בשל האיכות/ הטעם שלו, ולכן הוא נכלל בברכת הלחם שהוא המאכל הבסיסי יותר.  

סוגי המאכלים:  התלמידים יעיינו בסעיפים וימיינו את המאכלים השונים בתפריטים שאותם הצגנו בתחילת השיעור- האם ברכת המוציא פוטרת אותם או לא.  

לאחר ההדגמה נשאל איך אפשר לא לברך על הפירות:  אם אוכלים אותם עם הלחם

ראו גם שאלות ליישום במדור "מבדק".

דין היין כמשקה יוצא דופן (ה-י)

התלמידים ימלאו את ההלכה בתרשים: 

מקרה: יין

דין : הברכה ראשונה -צריכים לברך עליו בתוך הסעודה ברכה אחרונה לפי אדה"ז: 

טעם: ליין חשיבות מיוחדת

מקרה מפוצל- שתה יין לפני הסעודה, אם רגיל/אם לא רגיל

 

משמעות

 • נסחו תזכורת למי שאוכל סעודה, בתזכורת שלבו את העיקרון ההלכתי והמסר שלומדים ממנו לחיים. 
 • איזו כותרת עיתונאית הייתם נותנים לשיעור זה (כותרת עיתונאית היא כותרת פיקנטית).
 • חברו סיסמה על מטרת הסעודה – קשטו ותלו אותה במטבח.

 

פעילויות לעבודה עצמית / שיתופית - מבדק אישי

 • השלימו את העיקרון ההלכתי: 

מטרת הסעודה היא ______ ולא רק _______. אם מטרת המאכל היא  לשבוע – הוא ________ בברכת הלחם שהוא עיקר הסעודה. אם מטרתו היא לתענוג הוא לא ייכלל בסעודה, ויש _______ עליו ברכה נפרדת.

תרמילון: לברך, נפטר, לשבוע, להתענג 

 • לפניכם מאכלים ומשקאות שונים מיינו אותם לשתי קבוצות: נפטרים בברכת הלחם/ אינם נפטרים בברכת הלחם:(חלק זה של השאלה נמצא גם בדף המצורף)

א. ממרח חומוס (נפטר), בננה (לא נפטר), מרק(נפטר), שוקולד(לא נפטר), אבוקדו(נפטר), מיץ תפוחים(נפטר), יין(לא נפטר)

ב. איזה מאכל לכתחילה יש לברך אך אם אוכלים אותו עם הלחם פטור מברכה? (בננה)

ג. בחרו 2 מאכלים ונמקו את הדין.

 • ראו גם דף עבודה מצורף כקובץ.

 

מבט אישי לערך המלווה - נקודת זינוק

מהי סעודה?

 

ניתן לתלמידים מיגוון תפריטים וניתן להם לסווג אותם לשתי קבוצות. ארוחות שהם "סעודה" וארוחות שאינן נחשבות בעיניהם סעודה. 

הם ינמקו את בחירתם. נבהיר להם שנלמד מהי ההגדרה של סעודה והם לא אמורים לדעת זוהי התנסות.

התפריטים: להביא תמונות וכד' של תפריטים שונים חלקם עם לחם וחלקם בלי, וגם להביא "תפריט" של סנדוויץ' פשוט עם ממרח שוקולד… 

הצהרה: בלימוד ההלכות היום נראה מהי באמת סעודה, ועד כמה חשוב להתמקד בעיקר- לשבוע כדי לעבוד את ה'.

פעילות יצירתית

 • נסחו תזכורת למי שאוכל סעודה, בתזכורת שלבו את העיקרון ההלכתי והמסר שלומדים ממנו לחיים. 
 • איזו כותרת עיתונאית הייתם נותנים לשיעור זה (כותרת עיתונאית היא כותרת פיקנטית).
 • חברו סיסמה על מטרת הסעודה – קשטו ותלו אותה במטבח.

 

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים