מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה – דינים והנהגות בשעת הסעודה- פרק ד – חלק א

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

 

 

 

המדורים ביחידה:

מבט לשיעור: נושא היחידה, הסבר כללי, התובנה והעיקרון, מושגים, סיכום ההלכות, ניתוח אירועים, הצעות להמחשה ויישום , הצעות להרחבה והעשרה

מערך: הצעה למערך, המשלב בין כל המדורים

נקודת זינוק– פעילות גירוי וחיבור אישי לנושא

מבדק – שאלות ידע, מושגים ויישום לשילוב בלמידה

פעילות– פעילות סיום וחיבור הידע החדש במבט אישי

 

 

מבט לשיעור - בציעת הפת וברכת המוציא

ב"ה

ב"ה

נושא היחידה:

דינים והנהגות בשעת הסעודה

הלכות והליכות חלק ב, הלכות סעודה,  פרק ד' סעיפים א- כא

הסבר כללי: 

ביחידה נתייחס לדינים והנהגות של דרך ארץ ונימוסים בשעת הסעודה (סעיפים א'- כא').

התובנה והעיקרון  

נימוסים בעולם הרחב/ בהגדרה האוניברסלית מתקשרים לתרבות, למעמד חברתי, נימוסים זה התנהגות יפה שבה מגלים רגישות לסביבה ושומרים על ייצוג עצמי מכובד.

ביהדות לפי ההלכה הנימוסים הם חלק מעבודת ה', לשמור על מעמדינו כבני מלכים. ההלכה מחנכת אותנו לנימוסי השולחן שמגלים לא רק רגישות לסביבה האנושית אלא גם לבע"ח, ולאוכל עצמו.

תובנה: ההלכה מחנכת אותנו לנימוסים שבה נגלה רגישות לבע"ח, אוכל ולאנשים בשעת הסעודה.

מושגים

מושגי תוכן: אכילת עראי, אכילת קבע, 

להגדרות המושגים ניתן להיעזר במסמך המושגים וכן באלפון המושגים למושגי בסיס.

הצעה למערך

מודעות – פתיחה

לתת ל2 תלמידים להמחיז שתי סיטואציות:   

 1. אכילה מנומסת- שולחן עם מפית, ביסים קטנים, בישיבה, לא מדבר תוך כדי האכילה.
 2. אכילה לא מנומסת- שולחן ללא מפית, לעיסה בפה פתוח ביסים גדולים, בעמידה, לדבר תוך כדי האכילה.

שאלה לדיון: איך הייתן מגדירות את ההתנהגות של כל אחת מהילדים? (תשובה צפויה: מנומסת/ לא מנומסת)

המורה יוסיף אחרי תשובות התלמידים: ההבדל בין ההתנהגות של 2 התלמידים היא לא רק  ילד מנומס- ילד לא מנומס, אלא ילד ירא שמיים (שמקפיד על קיום ההלכה)- ילד שאיננו ירא שמיים.

מי משני הילדים הוא ירא שמיים? 

תעיינו ברפרוף בפרק ד' סעיפים ג- כא' אילו הלכות קיים ילד א'? 

לסכם את הדיון: בכל תרבות מקובלים נימוסים ובעיקר נימוסי שולחן, נימוסים זה התנהגות יפה שבה מגלים רגישות לאנשים סביבנו ושומרים על ייצוג עצמי מכובד.

ביהדות ההלכה מחנכת אותנו להקפיד על נימוסים/ נימוסי שולחן כחלק מעבודת ה', לשמור על ייצוג מכובד שלנו כבני מלכים, ולגלות רגישות לא רק לאנשים שיושבים איתנו לסעודה אלא אפילו לבעלי חיים ולאוכל עצמו.

ההלכה מחנכת אותנו לרף גבוה יותר של נימוסים ורגישות לסביבה

להרחיב שאדם שומר תורה ומצוות שמקפיד על ההלכות הללו, הוא לא רק ירא שמיים אלא גם גורם לקידוש ה', כי הוא מדגים בהתנהוגותו את היופי שביהדות.

כתוב – עיון בהלכות

עיינו בסעיפים א- כא'

וציינו אילו סעיפים מתייחסים לנימוסים בהם אנחנו מגלים רגישות ל:

 1. בעלי חיים שברשותנו  (סעיפים א',ב')
 2. אנשים שאוכלים איתנו (סעיפים יג'-כא')
 3.  לאוכל עצמו (סעיפים ג'- יב').

לימוד פרטי ההלכות בחלוקה ל3 סוגי ההנהגות בעזרת מצגת עם מגוון משימות.

מומלץ לבנות דף עבודה מלווה עם משימות מתוך המצגת. עיינו במדור "מבדק".

ניתן גם ללמוד בשיטת הג'יקסו, בחלוקה לקבוצות אם של 3 ילדים בכל קבוצה, נציג של סוג ההנהגה: רגישות לבע"ח/ רגישות לאוכל/ רגישות לאנשים.

משמעות- סגירה

 • נשאל- מה התחדש לכם בשיעור?
 • נסחו ועצבו מדריך הלכתי לנימוסי שולחן, התייחסו להנהגות השייכות לכל אחד משלושת סוגי הרגישויות: לבע"ח, לאוכל, לאנשים.

פעילויות לעבודה עצמית / שיתופית - מבדק אישי

קבוצה 1: הנהגות של גילוי רגישות לבעלי חיים

 

 לחיים יש כמה אפרוחים חמודים בחצר. הוא ממש רעב ורוצה לאכול. ומה עם האפרוחים? מי קודם באוכל ומי קודם בשתיה

 

*

 1. נבדוק תחילה את מבנה ההלכה כדי שנבין אותה יותר טוב.

לפניכם משפטים מההלכה. 

א. צבעו את מילות המקרה באדום,

את מילות הדין בחום ואת מילות הטעם בכחול.

ב. מהי המילה שגילתה לכם שזהו דין? 

המילה היא:_______

ג. מהי המילה שגילתה לכם שזהו טעם?

המילה היא: _______

 1. תכלס, מה חיים יעשה? סמנו את התשובה הנכונה.

א. יאכל ואחר כך יאכיל את האפרוחים

ב. יאכיל את האפרוחים ואחר כך יאכל

ג. לא משנה הסדר

 1. עיינו בדברי אדמ"ור הזקן: באיזה מצב יש שמתירים לחיים לאכול  לפני האכלת האפרוחים?
 2. מי קודם למי בשתייה חיים או האפרוחים (סעיף ב) ___________

 

קבוצה 2: הנהגות של רגישות לאוכל

לפניכם ציורים קראו את סעיפים ג-יב ואמרו מהי ההלכה או ההלכות הקשורות לכל אחד מהציורים (ראו ציורים המצגת המצורפת)- ניתן להדפיס כדף עבודה.

 

קבוצה 3: רגישות לאנשים

 

ציינו ליד כל מקרה האם צריך או אסור לנהוג כך כתבו מהו הסעיף המתאים למקרה. (ניתן להדפיס מעוצב מהמצגת המצורפת)

 •  אויש טעמתי מהסנדביץ' וזה ממש לא טעים, אניח על השולחן ליד החבר שלי. הקולה שבפחית ממש טעימה. רוצה להמשיך לשתות את מה שנשאר? 
 • בתיאבון. שכל אחד יסתכל בצלחת שלו (צריך/ יח)
 • אורח: שלום, הגעתי מדרך רחוקה. אני ממש רעב. יש משהו לאכול? 
 • אורח: איזה ילד חמוד. הנה תיקח מהמנה שלי. עוד מעט יגישו עוד…
 • אני רואה שיש להם מעט אוכל…אז אומר שאני לא רעב.
 • כולם מוזמנים לשבת, ועכשיו נחלק את המנות . נתחיל מהגדול

 

מבט אישי לערך המלווה - נקודת זינוק

לתת ל2 תלמידים להמחיז שתי סיטואציות:   

 1. אכילה מנומסת- שולחן עם מפית, ביסים קטנים, בישיבה, לא מדברת תוך כדי האכילה.
 2. אכילה לא מנומסת- שולחן ללא מפית, לעיסה בפה פתוח ביסים גדולים, בעמידה, לדבר תוך כדי האכילה.

שאלה לדיון: איך הייתן מגדירות את ההתנהגות של כל אחת מהילדים? (תשובה צפויה: מנומסת/ לא מנומסת)

המורה יוסיף אחרי תשובות התלמידים: ההבדל בין ההתנהגות של 2 התלמידים היא לא רק  ילד מנומס- ילד לא מנומס, אלא ילד ירא שמיים (שמקפיד על קיום ההלכה)- ילד שאיננו ירא שמיים.

מי משני הילדים הוא ירא שמיים? 

תעיינו ברפרוף בפרק ד' סעיפים ג- כא' אילו הלכות קיים ילד א'? 

לסכם את הדיון: בכל תרבות מקובלים נימוסים ובעיקר נימוסי שולחן, נימוסים זה התנהגות יפה שבה מגלים רגישות לאנשים סביבנו ושומרים על ייצוג עצמי מכובד.

ביהדות ההלכה מחנכת אותנו להקפיד על נימוסים/ נימוסי שולחן כחלק מעבודת ה', לשמור על ייצוג מכובד שלנו כבני מלכים, ולגלות רגישות לא רק לאנשים שיושבים איתנו לסעודה אלא אפילו לבעלי חיים ולאוכל עצמו.

ההלכה מחנכת אותנו לרף גבוה יותר של נימוסים ורגישות לסביבה

להרחיב שאדם שומר תורה ומצוות שמקפיד על ההלכות הללו, הוא לא רק ירא שמיים אלא גם גורם לקידוש ה', כי הוא מדגים בהתנהגותו את היופי שביהדות.

פעילות יצירתית

הצעות להמחשה וליישום

נסחו ועצבו מדריך הלכתי לנימוסי שולחן, התייחסו להנהגות השייכות לכל אחד משלושת סוגי הרגישויות: לבע"ח, לאוכל, לאנשים.

 

 הצעות להעשרה והרחבה

 1. שליח לאחת משכונות היוקרה בעיר גדולה בארץ סיפר שאצלם בבית מחנכים את הילדים להקפיד על הלכות של הנהגות בשעת הסעודה. וכך גם הילדים הקטנים זוכים לקרב יהודים לשמירת מצוות. 

הסבירו את דבריו!

2. תארו שיחה בשולחן שבת של השליח, בין אורח שאינו שומר תורה ומצוות לבין הילד הקטן שאוכל באופן מנומס. 

3. (לכיתות גבוהות) השוו בין המדריך להלכות ונימוסים לבין הלכות והנהגות בזמן הסעודה.

מהן כותרות המשנה? מה ניתן ללמוד מכך על מטרת הנימוסים/ ההנהגות?

נימוסי שולחן

 

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים