מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה: מצוות הלוואה- יחידה אינטראקטיבית

שכבת גיל: ד',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

יחידת הלימוד: הלכות הלוואה

נושא השיעור:  הלכות הלוואה פרק ח' סעיפים: א, ב, ז, ט,י, יא' יב

בשיעור זה מיגוון הפעלות לשיקול דעת אל המורה.

מומלץ לקרוא את הרעיונות המרכזיים במדור 'מבט למורה'.

נקודת זינוק- פעילות לפתיחה שחושפת את התלמידים לערך.

המבדק כולל שאלות ידע ויישום מתוך הסרטון ובהתבסס על הספר.

לסיום הפעילות מביא היבט רלוונטי בקיום ההלכה.

מבט לשיעור - הלכות והליכות

ב"ה

יחידת הלימוד: הלכות הלוואה

נושא השיעור:  הלכות הלוואה פרק ח' סעיפים: א, ב, ז, ט,י, יא' יב'

קהל היעד: כיתות -ו

 

רעיונות מרכזיים:

מצוות הלוואה לעני גדולה יותר מצדקה כי היא פעולה מונעת כדי שלא יגיע להיות נזקק ולצדקה, ולכן הלכות הלוואה שומרים על הכבוד של הלווה, כמו: אסור לנגוש (סעיפים ז,ט, יא) ומצד שני לשמר על הזכויות של המלווה ולבטח אותו (סעיף יב, י).

 

מושגים מרכזיים:

 

מושגי תוכן:

הלוואה

משכון

שומר שכר

לנגוש

לווה

מלווה

נושה

 

הסתעפויות והשלכה לחיים:

הנתינה לשני צריכה להיות מתוך דאגה לטובתו של השני אך מבלי שהנותן בעצמו יפגע מכך.

.

סרטון

מבדק - הלכות והליכות

הלכות הלוואה פרק ח' סעיפים: א, ב, ז, ט,י, יא' יב'

 

  1. מאיזה פסוק לומדים על מצוות הלוואה?

א. "ואהבת לרעך כמוך"

ב. "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך"

ג. "יהי ממון חברך עליך כשלך"

ד. "ורעה עיניך באחיך האביון ולא תיתן לו …והיה בך חטא"

  1. לפניכם כמה דרכים בסיוע לנזקק. איזו מהן היא הדרך המובחרת ביותר לפי ההלכה?

א. לתת צדקה לקופת צדקה- הנותן והמקבל לא יודעים מי נתן למי

ב. לתת צדקה לנזקק בסתר- המקבל לא יודע מי נותן

ג. לתת צדקה בסבר פנים יפות 

ד. לתת הלוואה למי שמבקש.

  1. כתבו נכון / לא נכון

א. המלווה יכול להשתמש במשכון שקיבל- בזהירות. 

ב. המלווה לא יעבור ליד הלווה אם יודע שללווה אי כסף להחזיר.

ג אם הלווה לא מחזיר את ההלווה המלווה יכול לדרוש אותה בתוקף. 

ד. הלווה צריך להזהר לקחת הלוואה שיוכל להחזיר.

ה. אם המלווה אומר ללווה שהוא לא חייב לו כסף- הלווה לא חייב להחזיר לו את ההלוואה.

 

  1. מהו משכון?

א. חפץ שהמלווה נותן ללווה במתנה

ב. חפץ שהלווה נותן למלווה עד שיחזיר את ההלוואה

ג. חפץ שנותנים בהלוואה.

ד. חפץ שנותנים לצדקה ואין צורך להחזיר.

  1. מה פירוש: " לא תהיה לו כנושה"

א. אסור למלווה לנגוש (לדרוש בתוקף) את הלווה

ב. אסור ללווה להפציר במלווה להלוות לו כסף

ג. אסור ללווה לא להחזיר את ההלוואה שלקח.

ד. אסור למלווה לוותר על החזר ההלוואה.

 

תשובון יט אייר

קישורים