מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה: הלכות כיבוד הורים 1- יחידה אינטראקטיבית

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

יחידת הלימוד: כיבוד הורים, הלכות והליכות חלק ב,בין אדם לחבירו פרק ו'

נושא השיעור: מי חייב ואת מי חייבים לכבד (סעיפים א, ה, טז-יט)

בשיעור זה מיגוון הפעלות לשיקול דעת אל המורה.

מומלץ לקרוא את הרעיונות המרכזיים במדור 'מבט למורה'.

נקודת זינוק- פעילות לפתיחה שחושפת את התלמידים לערך.

המבדק כולל שאלות ידע ויישום מתוך הסרטון ובהתבסס על הספר.

לסיום הפעילות מביא היבט רלוונטי בקיום ההלכה.

מבט לשיעור

 

 

דין 

מידת חסידות

 

 

 

 

יחידת הלימוד: כיבוד הורים, הלכות והליכות חלק ב,בין אדם לחבירו פרק ו'

נושא השיעור: מי חייב ואת מי חייבים לכבד (סעיפים א, ה, טז-יט)

           קהל היעד: כיתה ה

 

רעיונות מרכזיים:

שלושה שותפים לאדם הקב"ה , אביו ואמו. מעבר לנושא של הכרת הטוב, היסוד היהודי במצוות כיבוד הורים הוא כיבוד השותף השלישי -ה', ופגיעה בכבוד ההורים היא פגיעה בכבוד ה'. לכן, אף אם ההורים פגעו בילדם או אף הזניחו אותו, אין הדבר פוטר אותו מכבודם. לכן, מצווה זו נכללת בחלק הימני של לוחות הברית שהוא מתייחס למצוות שבין האדם למקום. ההלכה מבהירה שהורי האדם אינם הסמכות העליונה. במקרה שהם מצווים עליו לעבור עבירה אסור לו לשמוע בקולם כי אף הם חייבים בשמירת המצוות. מעבר לכבוד הוריו חייב האדם אף לכבד את אחיו הגדול וכן את סבו והורי אשתו.

מושגים מרכזיים:

מושגי תוכן

כיבוד הורים  

מושגי בסיס

מצוות עשה/ מצוות לא תעשה

הסתעפויות והשלכה לחיים

 

 

הכרת הטוב – הכרת הטוב מעוררת באדם רגש של תודה , ביטול וענווה.

 

במקום להתלונן על מה שחסר לראות את כל הדברים הקטנים שיש.

י' באייר -תשובון

סרטון

מבדק - הלכות והליכות

 

  1. 1. כיבוד הורים הוא כמו?

א. כבוד חכמים

ב. כבוד מלכים

ג. כבוד ה'

 

2.בנוסף להוריו את מי חייבים לכבד במצוות כיבוד הורים? (סמנו את התשובות הנכונות)

א. דודים

ב. אחים

ג. אחיו הגדול

ד. אחותו הגדולה

ה. סבו

  1. מהו הכבוד האמיתי להוריו?

א. לשמוע בקולם

ב. לקנות להם דברים

ג. לקום כשהם נכנסים

ד. לעשות מעשים טובים

  1. 4. באיזה מקרה לא שומעים בקול ההורים?

א. אם הבקשה גורמת לבזיון

ב. אם מבקשים לעשות עברה

ג. אם הבקשה קשה מדיי

ד. אם אין זמן לקיים את הבקשה

י באייר -תשובון

נקודת זינוק

 

 

 כיבוד הורים 

 

מהרגע שבו אתם פותחים את העיניים בבוקר ולאורך כל היום אבא ואמא שלכם נותנים/ עוזרים/ מכוונים.

חשבו על משהו שההורים נתנו לכם היום למשל- אוכל.

חשבו על משהו שההורים עזרו לכם היום

חשבו על משהו שההורים יעצו/ עודדו אתכם היום

פעילות

 

 

 

 

 

 

מצוות כיבוד הורים מזכירה לנו להכיר תודה להורים. כתבו מכתב תודה להורים. עטרו אותו, והפתיעו את ההורים שלכם…

קישורים