מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה: כתה ה – פורים- מגילת אסתר

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הנחיה חשובה
כאשר אתם פותחים את השאלון- שנו שם כדי לא לכתוב על השאלון המקורי!

היחידה שלפניכם עוסקת בערך של ראיית הניסים הנסתרים שבחיים. איך הערך משתקף בתוכן המגילה ובהלכות קריאתה.
לפניכם 4 מצגות אינטראקטיביות המכילות את המיומנויות בהוראת הלכה, ומבטאות את שילוב הערך בהלכות. את המצגות ניתן לתת בשיעור סינכרוני או בשיעור אסינכרוני ללמידה עצמית.
בנוסף, לכל מצגת מצורף שאלון פורמס המקביל למצגת. ניתן לתת לתלמידים ללמוד את כל הנושאים באמצעות שאלון פורמס בלמידה מרחוק.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים