מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה: כיתה ו – פורים

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
יחידה זו מכילה
2 מצגות אינטראקטיביות
נושאי היחידה :
1. פרשת זכור- מחיית עמלק בכל דור
2. דיני משלוח מנות, מתנות לאביונים, משתה ושמחה

הורדת קבצים

מצגת פרשת זכור- קובץ פתוח
מצגת פרשת זכור- קובץ סגור
מצוות פורים- קובץ פתוח
מצוות פורים- קובץ סגור
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים