מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה – איסור שנאה ומצוות תוכחה – יחידות אינטראקטיביות בהלכה

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

יחידת הלימוד: ואהבת לרעך כמוך , הלכות והליכות חלק ב, פרק א

נושא השיעור: איסור שנאה ומצוות תוכחה סעיפים: ז, ח, ט, י

בשיעור זה מיגוון הפעלות לשיקול דעת אל המורה.

מומלץ לקרוא את הרעיונות המרכזיים במדור 'מבט למורה'.

נקודת זינוק- פעילות לפתיחה שחושפת את התלמידים לערך.

המבדק כולל שאלות ידע ויישום מתוך הסרטון ובהתבסס על הספר.

לסיום הפעילות מביא היבט רלוונטי בקיום ההלכה.

מבט לשיעור

יחידת הלימוד: ואהבת לרעך כמוך , הלכות והליכות חלק ב, פרק א

נושא השיעור: איסור שנאה ומצוות תוכחה סעיפים: ז,ח, ט, י

           קהל היעד: כיתה ה

רעיונות מרכזיים: ההלכה מחנכת אותנו לחמלה וסליחה כלפי השני, גם במקרה שנפגענו ממנו וגם במקרה שפגענו בו.

במקרה שנפגענו ממנו- התורה מדריכה אותנו לא לשמור שנאה בלב , ואם קשה לנו למחול לחבר על הפגיעה אז עלינו לפנות אליו ולהוכיחו- לאמר לו במפורש שנפגענו מהמעשה שלו כלפינו וליישר את ההדורים.

אך בעבודה עצמית גבוהה יותר-'מידת חסידות' – למחול לחבר בלבנו על הפגיעה לא לשמור שנאה בלב ואז אין צורך גם לפנות אליו ישירות ולהוכיחו.

במקרה שפגענו בחבר ( גם אם לא התכוונו לפגוע אך הוא נפגע מהמעשה שלנו) עלינו לבקש ממנו סליחה והחבר צריך לקבל את הסליחה ולא יהא אכזרי.

מושגים מרכזיים:

מושגי תוכן

למחול

להוכיח

מושגי בסיס

מידת חסידות

הסתעפויות והשלכה לחיים

  • עבודת המידות

  • לקחת אחריות אישית על שיפור מערכות יחסים ולא להשליך את האחריות על השני ( 'הוא צריך לבקש ממני סליחה לא אני ממנו…')

סרטון

להורדה לחץ כאן

מבדק

מי שלא מוכן למחול לחבר שמבקש ממנו סליחה הוא:

א. רשע

ב. אכזרי

ג. בעל לב רע

ד. שפל

2. ציינו נכון או לא נכון:

א. אם נפגעתי מחבר והחבר לא ביקש ממני סליחה – מותר לי לשנוא אותו בלבי.

ב. אם חבר פגע בי – הוא מחויב לבא ראשון ולהתנצל על המעשה.

ג. אם חבר פגע בי, ואני מתקשה לסלוח לו- אני מחויב לפנות אליו ולהוכיח אותו.

ד. אם חבר פגע בי – אני מחויב  למחול לו מיד מכל הלב.

תשובון מבדק 4

נקודת זינוק

אירוע: החבר שלך גילה לכל הכיתה סוד שסיפרת רק לו,

לפניכם מספר תגובות אפשריות

שאלון אישי

ציינו לגבי כל אחת מהתגובות הבאות, את מידת הקושי שלכם לבצע אותה (1-קל… 5- קשה מאוד):

א. אסלח לו מיד מכל הלב.   5……1

ב. אפנה אליו באופן אישי ואומר לו שמאוד נפגעתי מהמעשה שלו. 5……1

ג. כשיבוא לבקש ממני סליחה – אסלח לו בלב שלם. 5….1

  1. חברתי עונה תשובה שגויה  ואפילו מצחיקה…

  • אני צוחקת בקול

  • אם כולם צוחקות אני מצטרפת

  • אני מיד מצביעה ומתקנת

  • אני שותקת בכל מקרה

פעילות

כתבו סיפור קצר על מקרה שבו חבר פגע בכם ותארו כיצד הגבתם

 

קישורים