מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה – מלאכה ביום טוב – יחידות אינטראקטיביות בהלכה

הלכות והליכות חלק א, מעגל השנה, פרק מא,סעיפים א-ב; ה–ט י, טז; כז-ל

הלכות והליכות - מלאכות ביום טוב- כיתה ו

מבט לשיעור -מלאכה ביום טוב

ב"ה

יחידת לימוד: הלכות יום טוב

נושא השיעור: מלאכה ביום טוב, הלכו והליכות, חלק א, מעגל השנה, פרק מא, סעיפים א-ב; ה–ט י, טז; כז-ל

קהל היעד: כיתות ו

רעיונות מרכזיים:

יום טוב הוא מצווה מהתורה. ימים טובים הם שישה (היום הראשון של פסח, היום השביעי של פסח, היום הראשון של סוכות, שמחת תורה, שבועות,שני ימים של ראש השנה) בזמן הבית היו עולים לרגל ומקריבים קרבנות שביניהם היו שלמי שמחה.(סעיפים א, ב)

יום טוב הוא קדוש כמו שבת. הייחודיות של יום טוב מתבטאת בכך שמצוותו המרכזית היא לגרום לשמחה ותענוג לאדם (ושמחת בחגך) וזאת נעשה בעיקר באמצעות אוכל נפש. לכן יש מלאכות שמותר לעשות- הכנת אוכל נפש לשמח, אך מצד שני צריך להזהר שלא תהיה פגיעה בקדושתו ולא יהפוך ליום חול.

לכן- כל מלאכה שאסור בשבת אסור גם ביום טוב- למעט כמה מלאכות של אוכל נפש.(סעיפים ה-ח)

כיוון שהותרו כמה מלאכות לאוכל נפש אפשר לעשות שלא לצורך אוכל אך בתנאי שתהיה מהן הנאה לגוף (סעיף ט)

נבדוק מה מותר ומה אסור לעשות לפי העיקרון: אוכל נפש ושמחה  מחד ומאידך 

לא לגרום לפגיעה בקדושת החג ולזלזול בו ולא להפוך אותו ליום חול. ומהי הכרעת ההלכה כאשר שני הערכים האלה מתנגשים? מה גובר?

לדוגמה סעיף י- מלאכת הטוחן- האם מותר לטחון תבלינים?

אם הטחינה בערב החג תגרום שיפוג הטעם של התבלין. כלומר הוא יהיה טעים יותר כשהןא נטחן סמוך לאכילה- מותר לטחון. אך  מצד שני שלא ייראה כיום חול אז לעשות זאת בשינוי. שימו לב להערת אדמור הזקן שהוא מחמיר בדברים שהדרך לטחנם בכמות רבה לימים רבים ואז זה יהיה זלזול בחג. במקרה כזה אין היתר לטחנם בחג והעיקרון של הזלזול גובר על עיקרון השמחה.  וכן הלאה בכל הפעולות.

 

הסתעפויות

  • כשיש התנגשות בין שני ערכים ההכרעה היא עפ"י ההלכה.


מושגים מרכזיים:

מושגי תוכן:

יום טוב

אוכל נפש

 להגדרות המושגים 

 

נקודת זינוק - מה נכון לעשות?

ריבי ודיני הן חברות טובות אך שונות, ומשלימות זו את זו. ריבי היא תלמידה חרוצה, שכלתנית ומגיעה להשגים טובים דיני היא חברותית ויצירתית. יום אחד החברות שלהן עמדה במבחן..

היה זה במבחן מכריע לקבלה לחטיבת הביניים, דיני התקשתה בפתרון השאלות ובקשה בחשאי את עזרתה של ריבי שתתן לה להעתיק מהמבחן שלה.

ריבי לא ידעה מה לעשות?

  • מה היתה ההתלבטות של ריבי? אילו שני ערכים התנגשו? מצד אחד________ מצד שני____________
  • איך ריבי תדע כיצד עליה לנהוג במקרה כזה?

א. לפי תחושת ליבה

ב. לפי דעת רוב החברות

ג. לשאול רב פוסק הלכה

ד. לפי התוצאה של המעשה.

מבדק - הוספות בברכת המזון

1 ציינו נכון/ לא נכון לגבי כל אחד מהמשפטים: 

א. קדושת שבת גדולה יותר מקדושת יום טוב.

ב. אין מצוות שמחה בשבת אלא רק ביום טוב.

ג. בשבת אסור לעשות מלאכה ע"י גוי אבל ביום טוב מותר.

ד. חנוכה הוא אחד מהימים הטובים.

ה. אין איסור לעשות מלאכה ביום טוב.

ו. אסור להבעיר אש חדשה ביום טוב.

ז. מותר לכבות אש ביום טוב.

 

2. עיינו בסעיפים והשלימו את המקרה והדין המתאימים לטעמים המצוינים:

א. סעיף י': מקרה:______________________________________________

דין: ____________

טעם: גורם לתוספת תענוג בחג תוך שמירה על קדושת החג.

ב. סעיף ט"ז: מקרה: ___________________________

דין:________

טעם: מראה זלזול בקדושת החג

ג. סעיף כו:

מקרה: ___________________________________

דין:__________________

טעם: אינו גורם לתוספת תענוג בחג.

3.  עיינו במשימה שהשלמתם ונסחו את המסקנה: 

בכל המקרים בהם הפעולה מוסיפה עונג בחג הדין הוא ש_______לעשות אותה, ולהזהר לעשות זאת באופן שלא יפגע בקדושת החג

לדוגמא: __________________.

אך במקרה שהפעולה לא מוסיפה תענוג בחג או גורמת לזלזול בכבוד החג,

הדין יהיה שהפעולה תהיה _______ .

תשובון – הלכות יום טוב

פעילות -סימניה

נסחו כללים לפעולות מותרות ואסורות בבישול בחג.

עצבו כמגנט למטבח.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים