מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה -כבוד הזולת ואיסור לשון הרע – יחידות אינטראקטיביות בהלכה

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

חידת הלימוד: ואהבת לרעך כמוך (הלכות והליכות חלק ב, בין אדם לחברו  פרק א), לשון הרע ורכילות, (הלכות והליכות חלק ב, בין אדם לחברו פרק ג)

נושא השיעור: שמירה על כבוד הזולת (פרק א: ב, ג, ד, יא) ואיסור לשון הרע (פרק ג,  סעיף ג)

בשיעור זה מיגוון הפעלות לשיקול דעת אל המורה.

מומלץ לקרוא את הרעיונות המרכזיים במדור 'מבט למורה'.

נקודת זינוק- פעילות לפתיחה שחושפת את התלמידים לערך.

המבדק כולל שאלות ידע ויישום מתוך הסרטון ובהתבסס על הספר.

לסיום הפעילות מביא היבט רלוונטי בקיום ההלכה.

מבט לשיעור

יחידת הלימוד: ואהבת לרעך כמוך (הלכות והליכות חלק ב, בין אדם לחברו  פרק א), לשון הרע ורכילות, (הלכות והליכות חלק ב, בין אדם לחברו פרק ג)

נושא השיעור: שמירה על כבוד הזולת (פרק א: ב, ג, ד, יא) ואיסור לשון הרע (פרק ג,  סעיף ג)

קהל היעד: כיתה ה

רעיונות מרכזיים

חלק ממצוות אהבת ישראל הוא שמירה על כבוד חברו. ההלכה מחייבת את האדם לשמור על כבוד חברו ולא לביישו ובפרט לא לביישו ברבים. הנדבך הנוסף של כבוד הזולת הוא זהירות מקבלת כבוד על חשבון השפלת השני: "המתכבד בקלון חברו". גם במצב שחברו חטא והוא מצווה להחזירו למוטב ההלכה מנחה את האדם לעשות זאת באופן מכובד. שמירה על הכבוד כוללת גם את השמירה על שמו הטוב אף במקרה שבו החבר מעד ועשה מעשה לא ראוי. המספר בגנותו עובר על איסור לשון הרע.

מושגים מרכזיים:

מושגי תוכן

'המתכבד בקלון חברו

לשון הרע

הלבנת פנים

כינוי בשם

הסתעפויות והשלכה לחיים

 

 • כבוד זהו צורך בסיסי. זהירות מהשגת כבוד על חשבון השני. שמירה על הכבוד של השני כשם ששומרים על הכבוד העצמי. .
 • האחריות בהשפעה על השני להיטיב את דרכיו בדרך שתשמור על כבודו

 

סרטון ראשון

סרטון שני

מבדק

 1. 1. סמנו את הדרכים המתאימות לתוכחה לפי ההלכה
  א. ברבים
  ב. בקול רם
  ג. בנחת
  ד. להסביר שרוצים בטובתו
  ה. ברבים
  ו. בפרטיות
  ז. באיומים
 2. 2. חיים ענה על שאלה בחידון. גם שמעון ענה. וחיים לחש לנציג שישב לידו: " התשובה של שמעון ממש מגומגמת לעומת התשובה שלי". על איזה איסור עבר חיים?
  א. לא תשנא את אחיך בלבבך
  ב. לשון הרע
  ג. כינוי בשם
  ד. להתכבד בקלון חברו
 3. 3. "הנה דודי השמן מגיע" אמר רובי לחנן. על איזה איסור עבור רובי?
  א. לשון הרע
  ב. כינוי שם לחברו
  ג. הלבנת פנים
  ד. שנאה
 4. 4. שניאור צייר על הלוח ילד מצחיק ומכוער וכתב עליו שזה גבריאל. על איזה איסור עבר שניאור?
  א. אסור לבייש
  ב. לשון הרע
  ג. לא תשנא את אחיך בלבבך
  ד. המתכבד בקלון חברו

תשובון

 1. 1. ג, ד, ו
 2. 2. ד
 3. 3. ב
 4. 4. א

 

נקודת זינוק

נקודת זינוק 

שאלון אישי:

שאלו את עצמכם כיצד הייתם נוהגים בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 1. קיבלת ציון טוב וחברתך נכשלה.
 • אספר לאמי על הציון הטוב ולא אזכיר את החברה
 • אומר לה שאני הצלחתי וחברתי נכשלה
 • ארמוז לאמי שחברתי נכשלה

2. חברתי עונה תשובה שגויה  ואפילו מצחיקה…

 • אצחק בקול
 • אם כולם יצחקו- אצטרף.
 • אצביע ואתקן את השגיאה
 • אשתוק ולא אגיב

פעילות

 

 • נסחו משפטי תוכחה לחבר/ה ששיתף/ה אותך שהיא כלל לא מקפיד/ה להתפלל תפילת שחרית בבית. הקפידו לשלב במשפט את הכללים לתוכחה לפי ההלכה.
 • חברו סיסמה על איסור לשון הרע
 • התאמנו והציגו איך נכון להוכיח.

 

 

 

 

 

קישורים