מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה: כיבוד הורים 2- יחידה אינטראקטיבית

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

יחידת הלימוד: כיבוד הורים, הלכות והליכות חלק ב, בין אדם לחבירו פרק ו'

נושא השיעור:  

נושא השיעור: את מי חייבים לכבד? (סעיפים ה, ו, כג-כז)

כיצד מקיימים מורא אב ואם? (סעיף ז)

בשיעור זה מיגוון הפעלות לשיקול דעת אל המורה.

מומלץ לקרוא את הרעיונות המרכזיים במדור 'מבט למורה'.

נקודת זינוק- פעילות לפתיחה שחושפת את התלמידים לערך.

המבדק כולל שאלות ידע ויישום מתוך הסרטון ובהתבסס על הספר.

לסיום הפעילות מביא היבט רלוונטי בקיום ההלכה.

מבט לשיעור - הלכות והליכות

יחידת הלימוד: כיבוד הורים, הלכות והליכות חלק ב,בין אדם לחבירו פרק ו'

נושא השיעור: את מי חייבים לכבד? (סעיפים ה, ו, כג-כז)

כיצד מקיימים מורא אב ואם? (סעיף ז)

 

           קהל היעד: כיתה ה

 

רעיונות מרכזיים:

מצוות כיבוד הורים מתייחסת לא רק להורים אלא גם לבני משפחה נוספים. ההלכה נותנת סמכות היררכית לבני משפחה נוספים: הסבא, חמיו וחמותו ובמשפחה הגרעינית – האח או האחות הגדולים. 

מעבר לכבוד לבעלי הסמכות במשפחה, יש לתת כבוד אף לבעלי סמכות נוספים כמו תלמידי חכמים, מורים ואף אנשים מבוגרים.

מצוות כיבוד הורים מתייחסת לשני היבטים:

כבוד – מעשים המביעים את היחס המעריך להורים ולבעלי הסמכות

מורא– המביע את ההימנעות ממעשים העלולים להתפרש כחוסר כבוד או פגיעה וזלזול.

 

מושגים מרכזיים:

מושגי תוכן

מורא אב ואם

 

מושגי בסיס

עם הארץ

תלמיד חכם

 

הסתעפויות והשלכה לחיים

 

  • היחס לבעלי סמכות. למה חשוב לציית? קבלת עול היא בסיס לעבודת האדם.

 

 

סרטון

מבדק

 

סעיפים: ה, ו, כג- כז 

 

  1. בנוסף להוריו את מי חייבים לכבד במצוות כיבוד הורים? (סמנו את התשובות הנכונות) 

א. דודים

ב. חמיו וחמותו

ג. אחיו הגדול

ד. ה. סבו

ה. אחותו הגדולה

ו. אחיו הקטנים

ז. אחיינים

2. את מי חייבים לכבד באופן מיוחד חוץ מבני הסמכות במשפחה- כתבו נכון לא נכון

א. כל תלמיד חכם גם אם הוא מזלזל במצוות.

ב. עם הארץ.

ג. תלמיד חכם ירא שמים.

ד.  רב שמלמד אותו תורה.

ה. אנשים חשובים.

3. ציינו אילו שני מעשים מביעים מורא אב ואם.

א. לא לשבת במקומו של האב

ב. להגיש להורים כוס מים

ג. לעזור להורים בנקיון הבית

ד. לא לומר ביקורת להורים

 

4. אביו של שמואל ביקש ממנו לבוא בדחיפות לעזור לו. שמואל אמר שהוא לא יכול לעזור כיוון שהוא רוצה ללכת ללמוד עם הסבא. יש לו איתו שיעור קבוע. מה צריך שמואל לעשות לפי ההלכה?

 

א. ללמוד עם הסבא.  כי גם אביו חייב לכבד את הסבא.

ב. לעזור לאביו. כי כבוד אביו קודם לכבוד סבו.

ג. לעזור לאביו. כי אין חובה לכבד את הסבא

ד. ללמוד עם הסבא. כי כבוד הסבא גדול מכבוד אביו

 

5. דרגו לפי הסדר מי קודם לכבוד?

 

א. אביו, רבו, סבו

ב. סבו, רבו, אביו

ג. רבו, אביו, סבו

ד. אביו, סבו, רבו

 

6. מאיזה פסוק לומדים שיש לכבד תלמידי חכמים?

 

א. מפני שיבה תקום

ב. והדרת פני זקן

ג. איש אמו ואביו תיראו

ד. כבד את אביך ואת אמך

 

7. מאיזה פסוק לומדים שיש לקום לפני אנשים מבוגרים?

 

א. מפני שיבה תקום

ב. והדרת פני זקן

ג. איש אמו ואביו תיראו

ד. כבד את אביך ואת אמך

 

תשובון יא אייר

נקודת זינוק

 

 

מהרגע שבו אתם פותחים את העיניים בבוקר ולאורך כל היום אבא ואמא שלכם נותנים/ עוזרים/ מכוונים.

חשבו על משהו שההורים נתנו לכם היום למשל- אוכל.

חשבו על משהו שההורים עזרו לכם היום

חשבו על משהו שההורים יעצו/ עודדו אתכם היום

פעילות

הלכה

היום יותר מתמיד!

חשבו על דרך יצירתית להביע הערכה ואהבה לסבא- סבתא או למורה

קישורים