מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים תניא תחרות סיפורים הנחיות ותעודה

הנחיות לכתיבת סיפור לתחרות
ותעודה למשתתפים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים