מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים תניא 2: מבחן ודפי חזרה

שכבת גיל: ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , מירי רבינוביץ

מצורפים דף חזרה ומבחן המסכמים את היחידות הבאות:
יחידה 14 – מצוות ה'
יחידה 15 – עשה ואל תעשה,
יחידה 17 – בין עצבות למרירות,
יחידה 23 – טעמי מצוות הצדקה,
יחידה 24 – מעשה ועבודת הצדקה

ודף חזרה נוסף על היחידות הבאות:
יחידה 18 – אהבה ויראה
יחידה 19 – מביאים את הגאולה
יחידה 20 – להרגיש אהבת ישראל
יחידה 21 – אהבה פנימית

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים