מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ח"י אלול לחיים קובץ למורה

קובץ למורה
*מהות היום
*תוכנו של יום
*הרחבה משיחת הרבי
*הוספות- סיפורים, פתגמים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים