רשת חינוך חבד מעלין בקודש

חי אלול – פשוט לחיות

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח חיה קפלן

סיפור 1 הודיה לה' חי אלול

סיפור 2 תפילה יט אלול

סיפור 3 גמילות חסדים כ אלול

סיפור 4 אמונת חכמים כא אלול

סיפור 5 אמונת חכמים כב אלול

סיפור 6 בטחון בה' כד אלול

סיפור 7 הכנסת אורחים כה אלול

סיפור 8 אהבת התורה כו אלול

סיפור 9 תשובה כז אלול

סיפור 10 יושר כח אלול

סיפור 11 שמחה של מצוה כט אלול

הורדת קבצים

דיווח על תקלה ביחידה זו

קישורים

שינוי גודל גופנים