מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משפחה כהלכה: חנוכה – גבורה אמיתית, מצגת לכיתה ג'

מצגת מלווה לשיעור הלכה בכיתה ג',

בהתאם לתכנית הלימודים בהלכה,

כחומר עזר ללמידה בספר הלימוד "משפחה כהלכה – מאירים בחנוכה" יחידה 1: חנוכה – גבורה יהודית

הורדת קבצים

חנוכה - גבורה אמיתית
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים