מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חנוכה: דיני חנוכה – שיעור לכיתות ד-ו

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
המצגת עוסקת בערך של חנוכה, בהתאמה לתכנית הלימודים של כיתה ה'.
מתאימה כהקדמה למצגת העוסקת בהלכות חנוכה, מצ"ב קישור למצגת סיכום ההלכות. וכן מצגת כמדריך למורה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים