רשת חינוך חבד מעלין בקודש

טיפ למורה – דומינו מושגים

מקצוע: אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המהר"ש, אדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר הריי"צ, אדמו"ר הרש"ב, אחרי מות קדושים, איסור גנבה וגזלה, איסור הונאה, אמור, ארגז כלים, ב' אייר- אדמו"ר מהר"ש, ב' ניסן -אדמו"ר הרש"ב, בהעלותך, בהר בחוקותי, ביאורי תפילה, ביאורי תפילה, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בית הבחירה, ג' תמוז -הרבי, גאולה, גאולה ומשיח, גמרא, ה טבת - דידן נצח, הבעל שם טוב, הלכה, הלכה בשמחה כיתה ב', הלכה טו בשבט- מצוות התלויות בארץ, הלכה ימי הספירה ושבועות, הלכה פורים, הלכה פסח, הלכה תעניות, הלכות אלול-תשרי, הלכות ביקור חולים, הלכות יום טוב, הלכות ראש חודש וקידוש לבנה, המגיד ממעזריטש, הנהגות, הרבי נשיא דורנו, השבת אבידה, השגחה פרטית, התקשרות, ו תשרי - הרבנית חנה, ואהבת לרעך כמוך, ויקהל פקודי, ח"י אלול - אדמו"ר הזקן והבעש"ט, חומרי הוראה ראשי, חומרי עזר למורה, חומש במדבר, חומש בראשית, חומש דברים, חומש ויקרא, חומש שמות, חנוכה, חסידות, חסידות - חומרי הוראה בהתאם לתוכנית הלימודים, חסידות - ימי חב"ד במעגל השנה, ט' כסלו - אדמו"ר האמצעי, ט"ו אלול - ייסוד תומכי תמימים, י' כסלו - אדמו"ר האמצעי, י' שבט - הרבי, אדמו"ר הריי"צ, י"א ניסן -הרבי, י"ב תמוז -אדמו"ר הריי"צ, י"ג ניסן - הצמח צדק, י"ג תשרי - אדמו"ר מהר"ש, י"ד כסלו - הרבי, י"ט כסלו - אדמו"ר הזקן, כ חשוון - אדמו"ר הרש"ב, כ' אב - רבי לוי יצחק, כ"ב שבט -הרבנית חי' מושקא, כ"ד טבת - אדמ"ור הזקן, כ"ה אדר - הרבנית חי' מושקא, כ"ח טבת - הרבנית חנה, כ"ט אלול - הצמח צדק, כיבוד הורים ומורים, כיתה א': דרכי החסידות - סיפורי חסידים, כיתה ב': תולדות החסידות א', כיתה ג': תולדות החסידות ב', כיתות ה-ו: חיים תניא 1, כיתות ז-ח: חיים תניא 2, כשרות, כתה ד': מושגים בחסידות, לימודי קודש, לשון הרע ורכילות, מהות היהודי ומעלתו, מידות טובות, מעגל השנה, מצוות צדקה והלוואה, משנה, משפחה כהלכה כיתה ג', נביא, ניצבים -וילך, סעודה וברכות, פרקי אבות, פרשת ויקרא, פרשת כי תבוא, פרשת צו, פרשת שבוע, פרשת שמיני, פרשת תזריע, צבאות ה', קרח, ר"ח כסלו - הרבי, שבת, שמחה ובטחון, תורה, תניא, תניא, תפילה,
שכבת גיל: ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט'-י"ב,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון

הורדת קבצים

דיווח על תקלה ביחידה זו

קישורים

שינוי גודל גופנים