מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ט' – י' כסלו: פרוספקט ללימוד משפחתי

בט' בכסלו נציין את יום הולדתו ויום הסתלקותו של אדמו"ר האמצעי, רבי דובער.

בי' בכסלו נציין את חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי, שנה לפני הסתלקותו.

מצורף פרוספקט ללימוד והפעלה משפחתיים, אודות אדמו"ר האמצעי רבי דובער, לרגל הימים הבהירים ט' – י' בכסלו.

קישורים