מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יד כסלו- שיעור באנגלית- כתה ח

שכבת גיל: ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , ציפורה, נצרת עילית בנות

מזל טוב! מזל טוב!

היום הרבי והרבנית נישאו ואנו זכינו וזוכים להתקשר לרבי מאז החתונה!!

משימתכן היום קשורה כמובן ליום המיוחד. בדף המצורף אתן צריכות :

א. לאתר את כל הדברים שאנו רואים בחתונות חסידיות

ב. לבחור 3 מהפריטים ולשבץ אותם במשפטים של הווה פשוט.

בהצלחה!

שנזכה עוד היום לחתונת ה' וכנסת ישראל בגאולה!!

14 kislev

קישורים