מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יום הזיכרון והעצמאות – שלהבות חב"ד במעגל השנה

u

מקצוע: יהדות,
שכבת גיל:
מקור הקובץ: אגפי הרשת

קובץ זה מיועד לשלהבות חבד בלבד
כדי לקבל סיסמת גישה לקובץ יש לפנות ליסכה אליצור


u

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים