מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יום הכיפורים: משחק- מי רוצה להיות מליונר?

 

 

חוברת לימוד הלכות הנצרכות לחגים והצעות לפעילויות מסכמות.
מצו"ב גם פעילויות אסינכרוניות לחוברת ההלכות.
בסיום הלימוד יש מבחן ותעודת הערכה למצטיינים.
למורות יש מיפוי להערכת ההישגים.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים