מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יום הכיפורים: פעילות לזיהוי הלכות

לפניכם דף עם ציורים- 'מפת אתר' (בהקשר לערכה מטיילים בשבילי ההלכה ), קראו את הסעיפים בספר ומצאו מה מרמזים הציורים.

אפשר כמובן לקבל כל תשובה הגיונית.

התשובות לדף הציורים:

ברז מים- איסור שתיה
סלסלת פרות- איסור אכילה
משחה- איסור סיכה
נעליים- איסור נעילת הסנדל
ילדה שוכבת במיטה- חולה אף שאין בו סכנה מותר לסוך במשחה וכדומה.
כל חולה אף שאין בו סכנה או מי שיש לו מכה ברגלו או יולדת עד 30 יום אחרי הלידה מותרין בנעילת הסנדל.
כוס קטנה- הלכות אכילה ושתיה לשיעורים במקרים של חולה או יולדת.
שלט יציאה- מי שאביו ואמו בחיים ב"ה, יוצא מביהכנס בשעת אמירת היזכור.
שקית עם מיני בשמים- (כתוב בעמוד 51 סעיף כז בספר הלכות והליכות) טוב להריח כמה פעמים בשמים ביוהכ"פ ולברך עליהם ברכת הריח כדי להשלים 100 ברכות.
5 ספרים- 5 תפילות של יוהכפ
נר- עושים הבדלה מנר ששבת
גדול וקטן ממספר 9- ההלכה (בעמוד 51 סעיפים כד כה) קטן וקטנה פחות מגיל 9 לא נותנים להם להתענות. קטן וקטנה מגיל 9 מחנכים אותם שיתענו קצת..
מנעול וחותמת- בתפילת נעילה אומרים " וחתמנו"..

 

חוברת לימוד הלכות הנצרכות לחגים והצעות לפעילויות מסכמות.
מצו"ב גם פעילויות אסינכרוניות לחוברת ההלכות.
בסיום הלימוד יש מבחן ותעודת הערכה למצטיינים.
למורות יש מיפוי להערכת ההישגים.

הורדת קבצים

דך לזיהוי הלכות - בנים סגור
דף לזיהוי הלכות - בנים פתוח
דף לזיהוי הלכות- בנות
דף לזיהוי הלכות -בנות
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים