מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יום כיפורים בבית המקדש

תכנית של מערכים ודפי הפעלה שיועדו לשיעורי מסורת בחבר העמים.

הדמויות המלוות הן לבי וגלי- מח ולב.

ביחידה זו נלמד על עבודתו של הכהן הגדול בבית המקדש ביום הקדוש ביותר בשנה – יום הכיפורים.
מטרות:
- התלמיד יכיר את השלבים העיקריים בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.
- התלמיד יבין את הטעם לחלק ממרכיבי העבודה.
- התלמיד יקביל בין עבודת יום הכיפורים בבית המקדש, לבין יום הכיפורים בימינו.
רעיונות:
- "אין הקטגור נעשה סנגור" – דבר המזכיר על חטא לא יוכל להוות זכות.
- "ונשלמה פרים שפתינו" – בימינו התפילה והלימוד מהווים תחליף לקורבנות.
- תפילה הנאמרת היום מכל הלב מתקבלת לפני ה' כמו תפילתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים בבית במקדש.
מושגים:
כהן גדול, בית המקדש, עזרה, קודש (היכל), קודש הקודשים, בגדי זהב, חטא העגל, בגדי לבן, קטורת, שעיר לעזאזל, וידוי, השם המפורש.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים