מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יום ראשון

המורה מנחם ביר

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , מנחם ביר
מספרים עד 10,000 עמודים 42-43

קישורים