מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יום שני כ' אדר

הורים וילדים מאירים את הבית קובץ לימוד משותף

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

עקב שהיית תלמידים בביתם בעקבות התפשטות הקורונה
מצורפים להורים וילדים מאירים את הבית קובץ לימוד משותף

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים