מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

י"ב י"ג תמוז – יחידה חווייתית

חומר מיוחד לגנים ליב תמוז

שכבת גיל: א', ב', גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

מצורפים הקבצים:
ילד במאסר
חופשה מיוחדת
שיר יב תמוז

שיר יב תמוז

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים