רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

יחידה 1 מהות חודש אלול

מקצוע: אלול-תשרי גנים, חומרי הוראה גני ילדים,
שכבת גיל:
מקור הקובץ: לא ידוע

1.הילדים יבינו שחודש אלול מהווה מתנה והזדמנות לכל אחד ואחת להתקרב לה’.
2 .הילדים יכירו את ה’כלים’ המאפשרים לחזור בתשובה: תשובה )שיפור המעשים(, תפילה וצדקה, וישתמשו
בהם הלכה למעשה.
3 .הילדים יכירו את המושג ‘סליחה’ בין אדם למקום ובין אדם לחברו, ויבררו כיצד מבקשים סליחה.

מערך

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק