מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יחידה 10 ו' תשרי

שכבת גיל:
מקור הקובץ: לא ידוע

הילדים יתוודעו לדמותה של הרבנית חנה.
הילדים יכירו בחשיבותה של מצוות כיבוד הורים.
הילדים יציעו רעיונות שונים כיצד לכבד אתה הורים, ויישמו את הדברים בבתיהם.
הילדים יחושו רצון לקיים כיבוד הורים.

מערך

קישורים