מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יחידה 13 ארבעת המינים

שכבת גיל:
מקור הקובץ: לא ידוע

1 .הילדים ילמדו את שמותיהם ואת תכונותיהם )טעם וריח( של ארבעת המינים.
2 .הילדים יעסקו בערך האחדות בעם ישראל.

מערך

קישורים