רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

יחידה 13 ארבעת המינים

מקצוע: אלול-תשרי גנים, חומרי הוראה גני ילדים,
שכבת גיל:
מקור הקובץ: לא ידוע

1 .הילדים ילמדו את שמותיהם ואת תכונותיהם )טעם וריח( של ארבעת המינים.
2 .הילדים יעסקו בערך האחדות בעם ישראל.

מערך

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק