מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יחידה 6 לשנה טובה

שכבת גיל:
מקור הקובץ: לא ידוע

1 .הילדים יכירו את הברכה 'לשנה טובה תכתבו ותחתמו' ואת משמעותה.
2 .הילדים יברכו את בני משפחתם ואת חבריהם בברכה זו.

מערך

קישורים