רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

יחידה 6 לשנה טובה

מקצוע: אלול-תשרי גנים, חומרי הוראה גני ילדים,
שכבת גיל:
מקור הקובץ: לא ידוע

1 .הילדים יכירו את הברכה ‘לשנה טובה תכתבו ותחתמו’ ואת משמעותה.
2 .הילדים יברכו את בני משפחתם ואת חבריהם בברכה זו.

מערך

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק