מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יחידה 7 מבעה – ביאור דעת רב

שכבת גיל: ז', ח', ט'-י"ב,
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

הורדת קבצים

מבנה ד. הבלין
שאלות לבוחן
מבנה ד. הבלין
7 מצגת חלק 1 צוקרמן
7 מצגת חלק 2 צוקרמן
7 מצגת חלק 3 צוקרמן
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים