מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יחידה 9 תשליך

שכבת גיל:
מקור הקובץ: לא ידוע

הילדים יכירו את מנהג התשליך ואת משמעותו.

מערך

קישורים