מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יחידת סיכום הנושא השנתי תשפ

חומר מיוחד לגנים ליב תמוז

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

יחידת סיכום הנושא השנתי:

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים