מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

י"ט כסלו – הקראת הד

כדי לגוון, את נס חג הגאולה נתעד

באמצעות הקראה מיוחדת של הד.

מקשיבים לכל משפט במלוא הכוונה,

וחוזרים על ההברה האחרונה…

 

הקראת הד – דקלום מפעיל חווייתי על סיפור המאסר והגאולה של י"ט כסלו

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים