מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ילדותו של אדמ"ור הרש"ב

• התלמידות תתוודענה לילדותו ופועלו של אדמו"ר הרש"ב . (מטרה מטריאלית)
• התלמידות תרכושנה מיומנות לפיתוח ללומד עצמאי. (מטרה פורמלית)
• התלמידות תשלכנה את הנלמד מכל כרטיס מידע לחיי היומיום . (מטרה פורמלית)

האדמור הרשב

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים