מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ימים מאירים, ה' טבת: דידן נצח, חדר צבאות ה'

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

בתאריך ה' טבת מציינים את הניצחון במשפט הספרים ואת החזרת ספרי הקודש הנדירים לספריית חב"ד המרכזית ב-770.

מצורפת יחידת תוכן הכוללת:

  • מידע ותכנים על מאורעות היום ומהותו.
  • הצעות לפעילות בגן, סביב חג הספרים, דידן נצח, וחדר צבאות ה'.

 

מטרות חינוכיות/קוגניטיביות/רגשיות:
1. הילדים ימיינו חפצים ויבחינו בין חפצי קודש ובין חפצים רגילים השייכים לחדר הילדים.
2. הילדים יכירו בנחיצות של סידור, חומש וקופת צדקה בביתם ובחדרם, כדי שיוכלו לקיים מצוות בכל עת.
3. הילדים ילמדו על קדושתם של ספרי הקודש ועל חשיבות השמירה עליהם.
4. הילדים ילמדו על חשיבות העניין שלכל ילדי ישראל יהיה סידור אישי עם הכיתוב: "להשם הארץ ומלואה"
ועם השם פרטי.

 

מושגים:
•חדר צבאות ה'
•ספרי קודש
•חומש
•סידור
•קופת צדקה
•מזוזה
•דידן נצח

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים