מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ימים מאירים, ה' טבת

ה' טבת – דידן נצח!

הצעת פעילות בהתאמה לשכבות גיל שונות

 

מטרות:

  • התלמידים ייחשפו לסיפור מאורעות ה' טבת.
  • התלמידים ישמעו את סיפורי היום באופן חווייתי.
  • התלמידים יכירו בערך של ספרי קודש.

מבנה השיעור:

המורה יחלק לכל תלמיד את השיר (מצורף בנספח 1) ויספר את מאורעות דידן נצח.

לאחר מכן כל מורה יפעיל בכיתתו פעילות בהתאם לרמת הגיל.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים