מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ימים מאירים, י"ט כסלו: פדה בשלום נפשי, מערך

מטרת השיעור:

להטעים את התלמידים בטעימה מתוך לימוד החסידות בפועל – לימוד נקודה ממאמר. זאת כמימוש הנס והפלא של חג הגאולה י"ט כסלו – שבזכותו התאפשרה המשך הפצת החסידות.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים