מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ימים מאירים, כ"ד טבת: הבריחה מליאדי

הצעת פעילות כיתתית לכבוד כ"ד בטבת, יום הסתלקות האדמו"ר הזקן.

כולל נספח.

מטרות:

  •  התלמידים יכירו את סיפור בריחתו של האדמו"ר הזקן מביתו לפני הסתלקותו.
  •  התלמידים יפנימו את הערך של ציות לדברי הרבי בקבלת עול, גם כשלא מבינים.

מבנה השיעור:

  •  פתיחה מסקרנת.
  • סיפור.
  • חידון על הסיפור.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים