מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יצירת תחתית לעציץ לשמיטה

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הדרכה ליצירה – תחתית לעציץ נקוב, כדי להכשירו לקראת השמיטה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים