מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

י' כסלו – דף גזירה והדבקה

י' בכסלו - חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי
בדף העבודה המצורף, משימות גזירה והדבקה לסיכום התרחשות האירועים של היום הבהיר י' בכסלו

קישורים