מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיס – לב: עיצוב קיר פעיל

שכבת גיל:
מקור הקובץ: אגפי הרשת

עיצוב קיר פעיל- לימודי קודש

"הכול תלוי בלב, והלב תלוי בכיס" אומר הרבי הריי"ץ בלקוטי דיבורים [חלק א' עמ' 54-55].

"כשרוצים שבבית יהיה חם, יש להסיק את התנור.

כדי שיהיה בבני ישראל חום דקדושה, חיות במצווה ועונג בלימוד –

יש להסיק את התנור – התעוררות הלב. זהו "הכול תלוי בלב והלב תלוי בכיס"…

כיום ישנם כאלה הסוחרים על בסיס של אשראי, הלב ישנו, נמשכים ובאים להתוועדות חסידית,

 מתעוררים, אבל המזומן חסר…"

כלומר, מהות החסידות היא להביא להתעוררות הלב – "שיהיה חיות במצווה ועונג בלימוד",

אך לא ניתן להסתפק רק בהתעוררות הלב אלא יש לפרוט זאת לפרוטות, לכסף מזומן הנמצא בכיס –

לתרגם את הרעיונות והערכים לעשייה בפועל.

 

מצ"ב חומרים לעיצוב קיר פעיל סביב שיעורי הקודש:

לוגו מיוחד, פתקי 'לב' לרישום הערכים הנלמדים, פלקט כיתתי לתליית הפתקים, אלבום ערכים אישי לרישום הערכים הנבחרים ליישום, שער מעוצב למחברת סיפורים שלוקחים ללב ולכיס.

'לקחת ללב'- בסיום לימוד יחידת תוכן, ירשמו על ה"לב" את הערך הנלמד מהיחידה ויתלו על הפלקט הכיתתי.

'לשים בכיס'- התלמידות יקבלו פנקס/ מחברת מעוצבת ובהם ירשמו את יישום הערכים שהם בחרו בחיי היום יום.

בתדירות לפי שק"ד המורה (סוף שבוע/ חודש..) יבחרו תלמידות לשתף את הכיתה ביישום הערכים שנלמדו בחיי היום יום שלהן.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים