מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה ז – משנה – ברכות פרק ט משנה ב

ברכות פרק ט משנה ב

מקצוע: משנה,
שכבת גיל: ה', ז',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח חיה קפלן

פרק ט', משנה ב '
משנה שלפנינו עוסקת בחלק מברכות הראיה, וכן בברכות ע ל שמועה.
משנה ב':
עַל הַזִּּיקִּין, וְעַל הַזְּוָעוֹת, וְעַל הַבְּרָקִּים, וְעַל הָרְעָמִּים, וְעַל הָרוּחוֹת –
אוֹמֵר, בָּרוּךְ שֶׁכֹּחוֹ וּגְבוּרָתוֹ מָלֵא עוֹלָם
עַל הֶׁהָרִּים, וְעַל הַגְּבָעוֹת, וְעַל הַיַּמִּּים, וְעַל הַנְּהָרוֹת, וְעַל הַמִּּדְבָּרוֹת ,
אוֹמֵר -בָּרוּךְ עוֹ שה מַעֲ שה בְרֵא שִּית
רַבִּּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הָרוֹאֶׁה הַיָּם הַגָּדוֹל ,
אוֹמֵר -בָּרוּךְ הָעוֹ שה הַיָּם הַגָּדוֹל – בִּּזְמַן שֶׁרוֹאֶׁה אֹתוֹ לִּפְרָקִּים
עַל הַגְּ שָמִּים, וְעַל הַבְּ שוֹרוֹת טוֹבוֹת ,
אוֹמֵר -בָּרוּךְ הַטּוֹב וְהַמֵּטִּיב
וְעַל הַ שְּמוּעוֹת רָעוֹת ,
אוֹמֵר -בָּרוּךְ דַּיַּן הָאֱמֶׁת:

א. סמני בכחול את המקרים במשנה, בצהוב – את הדינים, ובאדום – את האומר.

ב. הסבירי את מילות המשנה:
* זיקין – ב רכת האילנות או שרואים מלך
* זועות – ת ופע שקורת פעם ב…כמו כוכב שביט או רעידת אדמה
*רוחות – ד ברים שגורמים לנזק כמו סופת הוריקן
*הרים – ה רים אדירים כמו הרים מיוחדים לדוגמא הר אוורסט
*גבעות -נ הרות מאוד גדולים כמו נהר אריזונה
* הים הגדול – י ם עצום כמו ים האוקינוס שהוא מקיף את כל העולם

ג. . איזו ברכה כוללת יותר: "עושה מעשה בראשית", או "שכוחו וגבורתו מלא עולם"?
מדוע?
ברכה של שכוחו וגבורתו מלא עולם-כוללת יותר כי יש בו שני דברים גם שהוא נברא
_בבראשית וגם שיש בו גבורה-הוא קורה פעם ב..או שהוא עצום.

ד. מתי מברכים כל אחת מהברכות?
_עושה מעשה בראשית-אפשר לומר על כל דבר.
_שכוחו וגבורתו מלא עולם-משהו שקורה פתאום כמו רעידת אדמה.

ה. מדוע מברך על רעם וברק את שתי הברכות?
_אנו רוצים להרביח שתי ברכות. השם בראה אותו בראשית וגם יש לו גבורה.

ו . מתי מברכים על ראיית הים הגדול וכל שאר תופעות הטבע?
_מברכים כל 30 יום או שזה חדש לאדם.

ז. מהי משמעות המילים "הטוב והמטיב"? ואיך ברכה זו קשורה לגשם?
השם עושה לנו טוב וזה גורם לטוב גם לאלא שנמצאים סביבנו.
_זה קשור לגשם בגלל שגשם הוא טוב לנו וגם לאחרים.

ח . מהי משמעות המילים "דיין האמת"? ואיך ברכה זו קשורה לשמועות רעות?
_השם דן את העולם לצדק ויושר בגלל זה גם מברכים על שמוע רעה כי הוא עשה את זה לצדק.

ט. מדוע מכנה המשנה את הבשורות הטובות בשם "בשורות", ואילו את הרעות בשם
שמועות רעות?
_דברים טובים הולכים ןמבשרים לאחרים לאומת דברים רעים נשמע לבד אייך שהוא קורה

י. חשבי איך את יכולה ליישם את מה שכתבת בסעיף ט' בקשר לקורונה, ובכלל בחיי
היום יום!
_אם אחי עשה מצווה אני יבשר לאמא או לאבא.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים