מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה יא, שיעור 5 : יום העצמאות – שיעור חברה אורות וכלים

ארץ אבותינו מאז ומעולם

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
| מטרות היחידה
- להבחין בין מצליחנות חיצונית החולפת
לאחר זמן לבין ערךנצחי הנשאר תמיד
- - להכיר את העובדות ש'לא מדברים
עליהן'- עקרונות ציוניים שאינם מושתתים
על התורה שהיוו "נכס צאן ברזל" בהקמת
המדינה, לא עמדוכ"כ במבחן המציאות,
כפי שציפו המייסדים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים