מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כי תצא – ליקוטי שיחות יד,א

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט'-י"ב,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מיכל בלמס
שיעור המבוסס על 'ליקוטי שיחות' - חלק יד, א
בנושא מחיית זכר עמלק, וההוראה לחיינו.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים