מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתה ח: פסח – מיפוי ערכים והצעות לפעילות

שכבת גיל: ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון
נושאי החגים חוזרים על עצמם בכל שנה.
את נושאי החגים חשוב ללמד באופן ספירלי, מצד אחד צריך לחזור על עיקרי הדינים,
אך בכל פעם להוסיף נושאים, להתעמק בנושאים אחרים ולקשר לערכים שונים.
בתוכנית הלימודים בהלכה מצוינים הנושאים שיש להעמיק בהם והערכים המתאימים
לכל כיתה. המטרה היא לפתח לומד בקיא בפרטי המצווה העיקריים ובעל ידע רחב
בנושא, המיישם ומפנים הלכה למעשה את הנלמד.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים